Srpski    English

Ревизорска кућа А у д и т о р

+381 (11) 2624-932 ; +381 (11) 2182-752
+381 (11) 2623-255 ; +381 (11) 2625-820

11000 Београд, Страхињића Бана 26

 

Професионалан приступ и посвећеност  захтевима клијената резултирали су сарадњом са великим бројем клијената из свих пословних области, домаћим и страним клијентима, са компанијама, предузетницима, представницима јавног сектора, банкама, професионалним фондовима и другим финансијским организацијама.На листи наших референци, за ове потребе, издвојени су само најзначајнији клијенти из следећих области:

- РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

- РЕВИЗИЈЕ ПРОЈЕКАТА - ФИНАНСИРАНИХ ИЗ ДОМАЋИХ ДОНАЦИЈА   2006-2011

- РЕВИЗИЈЕ ДОНАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА - ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СТРАНИХ   ДОНАЦИЈА

- ИЗВЕШТАЈИ О НАЛАЗИМА ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА  ЗА ПОТРЕБЕ ГРАНСКИХ  СПОРТСКИХ САВЕЗА

- ИЗВЕШТАЈИ О НАЛАЗИМА ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА ПРЕМА ЗАХТЕВИМА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

- ИЗВРШЕНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНА, ГРАДОВА И СТРАНАКА

- АКТУАРСКИ ОБРАЧУНИ И РЕВИЗИЈЕ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА ПРЕДУЗЕЋА

Ревизорска кућа Аудитор д.о.о. основана је на Видовдан, 28. јуна 1999. године.

Власник и директор Ревизорске куће је проф. др Зоран Ђерковић.

Наша претежна делатност је: рачуноводствени и књиговодствени послови, послови контроле и саветодавни послови у вези са порезом и друге консалтинг услуге правно-економског домена.

Своју делатност обављамо на основу Решења Савезног министарства финансија СРЈ и Решења Министарства финансија Републике Србије.А К Т У Е Л Н О – трансферне цене

Наши клијенти

 
2005 - 2019 © www.auditor.rs