Srpski    English

Ревизорска кућа А у д и т о р

+381 (11) 2624-932 ; +381 (11) 2182-752
+381 (11) 2623-255 ; +381 (11) 2625-820

11000 Београд, Страхињића Бана 26

 


Наш тим ревизора је формиран од високо квалификованих стручњака који раде у области послова ревизије и пружања услуга ревизије већ дуги низ година - фактички од самог почетка примене и увођења МРС на овим просторима. Неки од њих, поред великог практичног искуства које имају, су  и признати професори универзитета у области рачуноводства и ревизије.

Поред искусних професионалаца са дугогодишњим искуством стасавају млади кадрови, који се систематски селектују из редова најбољих студената. Њиховој организованој стручној обуци придаје се највећи значај, како у погледу практичне интерне обуке, тако и у погледу припреме за полагање и стицања стручних звања, али пре свега, у оспособљавању да на прави начин одговоре потребама које намеће стручна пракса и захтеви клијената. Истовремено, они су докторанти или последипломци на престижним факултетима, за области рачуноводства, ревизије и финансија. Они и представљају будућност и најпрофитабилнију инвестицију наше фирме.

Поред стручњака економске струке, у Ревизорској кући – Аудитор су ангажовани и правни стручњаци и информатичари, као и стални сарадници - судски вештаци из свих области (економска,грађевинска,технолошка,машинска,саобраћајна,уметничке вредности...).

Сви који су ангажовании директно у ревизији, поседују  висок ниво знања из домена локалне и међународне рачуноводствене праксе (у  примени Међународних рачуноводствених стандарда - ИАС и Међународних стандарда финансијског извештавања - ИФРС). Наш ревизорски приступ је у потпуности усклађен са захтевима Међународних стандарда ревизије (ИСА), које доноси Међународни одбор за ревизијске стандарде (ИААСБ), као и Законом о рачуноводству и ревизији и Кодексом етике за професионалне рачуновође, који  доноси ИФАЦ.

Наш тим

Кадровски снажни, чињеница.

У нашој ревизорској кући број запослених се перманентно увећава. С обзиром на кадровску оспособљеност, лиценцирани смо  да обављамо ревизију свих правних лица обвезника ревизије.

Директор, власник

Проф. др Зоран Ђерковић, овлашћени ревизор је са дугогодишњим искуством на пословима ревизије, пружања услуга из области процене вредности капитала и приватизације. Проф. др Зоран Ђерковић је у својој богатој професионалној каријери написао значајан број уџбеника и био руководилац више стотина студија и  пројеката из области ревизије, рачуноводства, финансијске анализе, процене вредности предузећа и својинске трансформације. Поседује највиша научна (научни саветник) и наставна звања (редовни професор универзитета). Тренутно, ангажован је у звању редовног професора на Факултету за банкарство, осигурање и финансије - Београдска банкарска академија, на катедри за рачуноводство и финансије и на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду (агроекономски одсек), на предметима „финансијско рачуноводство“, „контрола и ревизија пословања“ и „специјални биланси“.

Ревизорска кућа Аудитор д.о.о. основана је на Видовдан, 28. јуна 1999. године.

Власник и директор Ревизорске куће је проф. др Зоран Ђерковић.

Наша претежна делатност је: рачуноводствени и књиговодствени послови, послови контроле и саветодавни послови у вези са порезом и друге консалтинг услуге правно-економског домена.

Своју делатност обављамо на основу Решења Савезног министарства финансија СРЈ и Решења Министарства финансија Републике Србије.А К Т У Е Л Н О – трансферне цене

Наши клијенти

 
2005 - 2019 © www.auditor.rs